Wzory kart - ULC

Wzory kart

Tytuł ​Zmieniono
Świadectwo kwalifikacji pilota lotni (HGP) z uprawnieniem podstawowym HG 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS (HGP) 10.25.2013
Uprawnienie TANDEM (HGP) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni (PGP) z uprawnieniem podstawowym PP/ PPG/ PPGG 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS (PGP) 10.25.2013
Uprawnienie TANDEM (PGP) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) z uprawnieniem podstawowym PHG(L) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS (PHGP) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) z uprawnieniem podstawowym UAP(L)/UHP(L)/UGLP 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS(A) (UACP) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS(H) (UACP) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS(GL) (UACP) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS 05.08.2014
Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym BVLOS 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS (UAVO) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniami klasy B, C i D 06.09.2016
Uprawnienie instruktora INS (PJ) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS(SL) (PJ) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS(AFF) (PJ) 10.25.2013
Uprawnienie TANDEM (PJ) 10.25.2013
Uprawnienie INS(TANDEM) (PJ) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg (UAGP) z uprawnieniem podstawowym UAG(L) 10.25.2013
Uprawnienie instruktora INS (UAGP) 10.25.2013
Świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym TM(A) / TM(H) / TM(AG) / AFPP(A) / AFPP(H) /AFPP(AG) / AV 11.23.2016
Uprawnienie podstawowe TM(A) / TM(H) / TM(AG) / AFPP(A) / AFPP(H) /AFPP(AG) / AV 10.24.2017
Świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych (MM) z uprawnieniem podstawowym TM(HG) / TM(PG) / TM(PHG) / TM(PPGG) / TM(P) / TM(UGL) 08.27.2013
Uprawnienie podstawowe TM(HG) / TM(PG) / TM(PHG) / TM(PPGG) / TM(P) / TM(UGL) 10.25.2013